27. Maria Sundén Jelmini om sin bok ”Supermetoderna" och strategier för att lyckas i skolan

Journalisten och författaren Maria Sundén Jelmini i ett samtal med Natur & Kulturs Niklas Gårdfeldt Leavy utifrån boken ”Supermetoderna – forskarnas 5 bästa strategier för att lyckas i skolan”.