26. Dr Yeap Ban Har om Singaporemodellen och matematikundervisning

Dr Yeap Ban Har, forskare och en av världens ledande experter på Singaporemodellen, i ett samtal med Natur & Kulturs Niklas Gårdfeldt Leavy om matematikundervisning. Samtalet förs på engelska.