24. Harry Fletcher-Wood om responsiv undervisning

Läraren och forskaren Harry Fletcher-Wood i ett samtal med Natur & Kulturs Niklas Gårdfeldt Leavy om responsiv undervisning. Samtalet förs på engelska.