23. David Didau om likvärdig utbildning och motivation

David Didau, aka The Learning Spy, brittisk författare och bloggare, i ett samtal om likvärdig utbildning och motivation med Natur & Kulturs Niklas Gårdfeldt Leavy. Samtalet förs på engelska.