21. Alli Klapp om betyg och bedömning

Alli Klapp, fil. dr i pedagogik och lärarutbildare, i ett samtal om betyg och bedömning med Natur & Kulturs Niklas Gårdfeldt Leavy.