13. Alva Appelgren om hjärnforskningens betydelse i klassrummet

Alva Appelgren, skol- och hjärnforskare, i ett samtal med Natur & Kulturs Niklas Gårdfeldt Leavy om hjärnforskningens betydelse i klassrummet.