Mordet på Zaida Catalan - Del 2

I mördarens spår. Jakten på sanningen om Zaida Cataláns död fortsätter på plats i Kongo-Kinshasa.