#10 Knark

Magnus Linton, Kristofer Andersson och Jack Hildén pratar med programledaren Cecilia Djurberg om knark, narkotikapolitik och drogromantik. 


Människans relation till rusmedel är väldokumenterad i konsten och kulturen och i sommar är det 50 år sedan den legendariska Woodstockfestivalen skrev in sex, droger och rock’n’roll i historieböckerna. 


Ett par år senare förklarade USA:s dåvarande president Nixon krig mot knarket och så småningom skulle Sverige komma att göra detsamma. Men hur går det med den svenska, politiska nolltoleransen mot narkotika? Hur förhåller sig moralismen till drogromantiken och partyknarkandet? Påverkas vi av andra länders legalisering av cannabis och vad är det för attityder till knark som speglas i politiken, kulturen och medierna? 


Medverkande: Magnus Linton, journalist och författare som bla skrivit böckerna Cocaina - en bok om dom som gör det (2010) och Knark – en svensk historia (2015), samt Aftonbladetskribenterna Kristofer Andersson och Jack HildénProgramledare & producent: Cecilia Djurberg

Jingelmusik: Jens Peterson Berger  

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy