Övervakningskapitalismen 1: Karin Pettersson, Mattias Beijmo och Cecilia Djurberg

”Övervakningskapitalismen: vid maktens nya frontlinjer” av den amerikanska filosofen Shoshana Zuboff, som nu utkommer på svenska, har beskrivits som den viktigaste boken i vår tid.
I tre fördjupande poddar från Aftonbladets kultur går vi igenom bokens innehåll och betydelse.

I första avsnittet diskuterar Aftonbladets kulturchef Karin Pettersson, författaren och teknikjournalisten Mattias Beijmo och kulturjournalisten Cecilia Djurberg bokens viktigaste begrepp och argument. Bokens författare, Harvardprofessorn Shoshana Zuboff, presenteras.