#11 Metooböckerna - om Katarina Frostensons, Horace Engdahls och Fredrik Virtanens kritiska perspektiv

På kort tid har tre böcker kommit ut som alla rymmer kritiska perspektiv på Metoo och krisen i Svenska Akademien: Katarina Frostensons K, Horace Engdahls De obekymrade och Fredrik Virtanens Utan nåd.Martin Aagård, Claes Wahlin och Cecilia Djurberg pratar om hur dessa böcker kan läsas - som litteratur, partsinlagor och fenomen i förhållande till medielogiken.Programledare och producent: Cecilia DjurbergMusik: Jens Peterson Berger