Corona - därför skiljer sig ländernas agerande

Coronaviruset, fortsätter sprida sig - antalet fall i världen har överstigit 200 000, utspridda i över 150 olika länder. Runtom i världen så tar myndigheter och regeringar till olika drastiska åtgärder för att stoppa smittspridningen, och något som vissa reagerat på är varför hanteringen av utbrottet verkar se olika ut på olika håll i världen. I dagens avsnitt reder vi ut huruvida länder agerar olika - och i så fall varför. Gäst är Emma Frans, programledare är Marcus Ulvsand.