Klockan är fem i tolv för klimatet

Världen har börjat återhämta sig från pandemin. När hjulen återigen börjat snurra så har också utsläppen ökat. I en ny rapport skriver det tunga Internationella energirådet, IEA, att förbränningen av kol och olja skjutit i höjden och utsläppsökningarna spås i år bli de näst största i historien. Det går för långsamt och investeringarna i förnyelsebart borde ökas kraftigt menar rådet. I november börjar FN:s stora klimatmöte. Kommer ledarna att bry sig om rapporten? Vad kan väntas av klimatkonferensen? Hur ska världen nå utsläppsmålen egentligen?

Gäst: Staffan Lindberg, klimatreporter på Aftonbladet.

Programledare: Amanda Hemberg Lind.