Corona + charter = sant?

Fördämningarna brast och plötsligt såg alla soltörstande svenskar en chans till garanterad bränna denna sommar. Resebokningarna ökade raskt när vaccinationerna drog igång på allvar.

Just nu är det unga mellan 20 och 30 år, många ovaccinerade, som är överrepresenterade i gruppen som smittas av covid-19 på turistorterna.

Kommer utlandsresorna sätta spår i pandemibekämpningen framåt? Spelar lokala utbrott någon roll när allt fler vaccineras? När kommer flockimmuniteten i Sverige?

Svaren får du i dagens Aftonbladet Daily som gästas av Joakim Dillner, professor i infektionsepidemiologi vid Karolinska institutet.

Programledare: Amanda Hemberg Lind.