Ungern – och rättigheterna som försvann

Ungerska parlamentet har godkänt en lag som förbjuder spridning av material till minderåriga som ”främjar homosexualitet”.
Det kan till exempel handla om att förbjuda hbtqi-personer att synas i tv-program och att hindra dem från att kunna dela ut information eller delta i sexualupplysning i skolor.
Premiärministern Viktor Orbán och hans parti Fidesz, som regerat sedan 2010, har haft flyktingmotstånd som sin främsta profilfråga, men de senaste åren är hbtqi-personers rättigheter under attack.
Hur har reaktionerna sett ut i Ungern och i omvärlden?
Vad finns det för tendenser vad gäller hbtqi-personers rättigheter i övriga Europa?
Och vad gör Sverige?
Det pratar vi om i Aftonbladet Daily.
Gäst: Deidre Palacios, förbundsordförande för RFSL.
Programledare: Olivia Svenson.