Mygg vs Människor: 1-0

Det kommer rapporter om att vissa myggarter är tidiga i år och riktigt på alerten. Än så länge står det 1–0 till myggen men det är för tidigt att varken ropa nej eller hej.

Översvämningarna i våras och sedan värme på det har gjort att många larver levt en utmärkt tillvaro, med en trolig myggig tid framöver.

Vad krävs för en myggsommar egentligen? Vad tror experten vi kan vänta oss framöver? Finns det någon som uppskattar myggen? Plus, finns det något supertips hur man ska skydda sig mot myggorna?

Gäst: Anders Lindström, myggforskare på Statens veterinärmedicinska anstalt i Uppsala.

Programledare: Amanda Hemberg Lind.