Effekten av klassrum hemma

”Coronapandemin har rubbat ungas utbildning i en historiskt stor omfattning” sa FN:s generalsekreterare António Guterres i somras.
Att stänga skolan eller inte har varit ett hett debattämne i Sverige. Medan gymnasier och högskolor till största delen har bedrivit undervisning på distans har de allra flesta grundskolor hållit öppet.
I andra länder har läget sett mycket annorlunda ut – faktum är att skoldörrarna har slagits igen för cirka en miljard barn och ungdomar under coronapandemin. I vissa länder har skolorna fortfarande inte öppnat.
Att det här påverkar eleverna på många olika sätt är förstås alldeles uppenbart.
Vad säger forskningen om hur distansundervisning påverkar elevernas kunskapsinhämtning?
Vilka elever är mest utsatta?
Och vad kommer vi att se för långvariga effekter?
Det pratar vi om i Aftonbladet Daily.
Gäst: Per Engzell doktor i sociologi och forskare vid Stockholms universitet samt University of Oxford i England.
Programledare: Olivia Svenson.