Att växa upp i ett våldsamt hem

Vi har rapporterat mycket om mäns våld mot kvinnor den senaste tiden. Vi har pratat om män som dödar kvinnor. Om kvinnor som behöver hjälp och skydd.
I många av de här fallen finns också barn. Barn som ser och hör och upplever – och som kanske själva är utsatta för både psykisk och fysisk misshandel.
Enligt Kommittén mot barnmisshandel har ungefär tio procent av barn i Sverige upplevt våld i hemmet någon gång. Fem procent har gjort det ofta.
Och enligt Bris senaste rapport har pandemin dessutom förstärkt barnens utsatthet.
Så vad säger barnen själva?
Vad gör samhället för att skydda dem?
Och vad kan vi som vuxna göra om vi tror att någon far illa?
Det pratar vi om i Aftonbladet Daily.
Gäst: Malin Rekke, psykolog på Bris (Barnens rätt i samhället).
Programledare: Olivia Svenson.