Värmerekordet vi inte ville ha

2020 var det varmaste året som någonsin har uppmätts i Europa.
Medeltemperaturen i vår världsdel har ökat med cirka 2,2 grader celsius sedan förindustriell tid. Medeltemperaturen i Arktis har ökat med cirka 3 grader. Havsnivån har stigit med i genomsnitt 3,1 millimeter sedan 1993.
De här alarmerande siffrorna hittar man i en ny rapport från EU:s klimatövervakningstjänst Copernicus.
Exakt hur oroliga bör vi vara?
Vad har värmen för effekt på vårt vardagsliv?
Varför hade inte pandemin någon egentlig påverkan på klimatet?
Och går det överhuvudtaget att vända den här dystra utvecklingen?
Det pratar vi om i Aftonbladet Daily.
Gäst: Erik Kjellström, professor i klimatologi vid SMHI.
Programledare: Olivia Svenson.