Hotet mot kvinnojourerna

75 000 kvinnor i Sverige utsätts för våld av sin partner eller tidigare partner varje år, det visar statistik från Socialstyrelsen.

Bara de senaste veckorna har fem kvinnor mist sitt liv när de dödats av män som de haft någon form av relation med. Trots varningssignaler i flera fall, så lyckades inte samhället rädda dessa kvinnor.

De senaste veckornas händelser har fått politiker att slå på stora trumman med krav på förändring och hårdare straff.

Sveriges kvinnojourer larmar om att hjälpbehovet är stort och växer samtidigt som de är i behov av långsiktig finansiering.

Hur jobbar kvinnojourerna i landet? Hur ser de på makthavarnas hantering av frågan och vad händer om kvinnojourer upphandlas av privata företag?

Om det här handlar det här avsnittet av Aftonbladet Daily.

Gäst: Rebecka Andersson, generalsekreterare för Unizon.

Programledare: Jenny Ågren.