Hur påverkar pandemin våra barn?

Våra barn och ungdomar har drabbats hårt av pandemin. Även om de flesta av dem inte blir allvarligt sjuka, så är deras värld helt förändrad. Deras barndom har satts på paus.

I en ny rapport från Bris, Barnens rätt i samhället så känner många barn oro inför framtiden. Samtalen till organisationen har också ökat markant det senaste året.

Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlsson sa när rapporten presenterades att om vi inte gör något nu så riskerar vi att förlora en hel generation.

Vilka risker medför det här pandemiåret för våra barn och ungdomar i framtiden? Vilken är barnens största oro och vad kan vi som närstående vuxna göra för att hjälpa? Det här tar vi upp i det här avsnittet av Aftonbladet Daily.

Gäst: Karolina Jackson Alvage, kurator på Bris

Programledare: Jenny Ågren.