Pandemin och moralen

Under pandemin ställs vi dagligen inför en mängd val där vi behöver bedöma om vi agerar på ett sätt som är moraliskt försvarbart. Hur påverkas vi av att ständigt behöva fundera över om vårt vardagliga beteende är moraliskt försvarbart och hur ska vi egentligen se på vårt uppenbara behov av att peka ut de andra som enligt oss gör fel och inte beter sig som man ska? Gäst i avsnittet är Kalle Grill, reporter är Marcus Ulvsand.