Vaccin? Var god dröj

Vaccinleveranserna dröjer och ute i regionerna väntar man frustrerat på fler doser för att kunna slutföra fas 1 och fortsätta med fas 2 i processen.
Hur ser lägesbilden ut just nu?
Vad har vi egentligen för uppdaterad tidsplan?
Varför går det så bra för Gotland – och så dåligt för Stockholm?
Och hur kan man förhindra att folk går före i vaccinkön?
Det pratar vi om i Aftonbladet Daily.
Gäst: Marie Morell, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioners sjukvårdsdelegation samt oppositionsråd för Moderaterna i Region Östergötland.
Programledare: Olivia Svenson.