Mutationerna

De allt mer alarmerande rapporterna om olika mutationer av coronaviruset duggar tätt. Främst handlar det om mutationen från Storbritannien, som sägs vara betydligt mer smittsam än det ursprungliga viruset – och som försatt landet i ännu en omfattande lockdown och stängt gränserna mot omvärlden.
Men även i Sverige har vi fått in mutationen och fallen väntas öka.
Vet vi tillräckligt om hur de här nya mutationerna kan påverka smittspridningen och dödligheten?
Fungerar de nuvarande vaccinen även på dem?
Och finns risken för dubbla pandemier?
Det här pratar vi om i Aftonbladet Daily. Gäst är Björn Olsen, professor i infektionssjukdomar vid Uppsala universitet. Programledare är Olivia Svenson.