När MeToo kom till Danmark

Hösten 2017 skakades världen av vittnesmål om sexuella övergrepp och trakasserier - vittnesmål som tillsammans formade MeToo-rörelsen.

I Sverige var MeToo något av en jordbävning - på andra sidan sundet däremot, i Danmark gav MeToo-hösten 2017 knappt utslag på richterskalan. Nu - tre år senare - skakas danska medieinstitutioner av en något senkommen MeToo-våg.

Vad handlar den om - och varför tog det så lång tid innan rörelsen fick fart i Danmark? Det pratar vi om i dagens avsnitt - gäst är Tina Askanius, docent i Medie & Kommunikationsvetenskap vid Malmö Universitet.