Så blev den svenska skolan hemlig

Från och med den 1:a september är svensk skolstatistik sekretessbelagd - något som innebär att information om lärarbehörighet, betyg och elevsammansättning inte längre går att få tag på och att de nationella proven är i fara. Varför blev det så här? Det pratar vi om i dagens avsnitt av Aftonbladet Daily. Gäst är Jonas Vlachos, professor i nationalekonomi.