Kraftmätningen på Östersjön

Den svenska försvarsmakten har höjt beredskapen. I Östersjön pågår nämligen just nu militär verksamhet från såväl öst som väst. Ryssland har under två tillfällen i augusti haft övningar i Östersjön, med över 6000 ryska soldater i närheten av den svenska gränsen. Det svenska försvaret har stärkt upp till sjöss, i luften och på Gotland, på ett sätt som vi inte är vana vid att se.

Varför höjs beredskapen och är oroligheterna i Belarus en av orsakerna? Vilka signaler vill Sverige skicka till omvärlden med den höjda beredskapen?

Det här tar vi upp i det här avsnittet av Aftonbladet Daily.

Gäst är Johan Wiktorin, VD på Intil. Programledare är Jenny Ågren.