Antibiotikaresistens - vår tids stora hot?

I dagens Aftonbladet Daily pratar vi om antibiotikaresistens, och frågar oss vem som bär ansvar för en utveckling som på sikt kan leda till miljontals dödsfall. 

Reporter: Marcus Ulvsand

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy