Corona: Så skulle den svenska strategin kunna förändras

Den svenska strategin för att bekämpa coronaviruset har i stora drag gått ut på att skydda de äldre och att trycka ner smittspridningen så att sjukvården hinner med - en strategi som främst byggt på att befolkningen tagit eget ansvar.Finns det anledning att ompröva den svenska strategin - vad kan vi i så fall göra annorlunda - och vad skulle vi kunna vinna på det?Det och en del mer diskuterar vi i dagens avsnitt.