Den sjätte massutrotningen – en ödesfråga

I dagens Aftonbladet Daily pratar vi om artdöden, som vissa kallar den sjätte massutrotningen. Hur stort hot är det här egentligen - och om det är ett stort hot - varför tar vi det inte på större allvar?

Reporter: Marcus Ulvsand

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy