Facebook, Jon Fosse og veldig varme jakker

Vi snakker om Facebook-blackouten og om Facebook-makten, veldig varme jakker, Jon Fosse, viktige og kjedelige ting og Jan har andakt.