Frigjøringsdagen, SV ut av kabalen og ny andakt

SV har forlatt sonderingene rundt ny regjering. Er det oljå som har satt hykkas på forhandlingene? Blir regjeringen mindre rød nå, og var dette lurt av SV? Vi snakker også om frigjøringsdagen, det blir andakt og en hel del selvkritikk.