#99 Johan Goot | Vikten av att skapa kundvärden

Följ med och möt Johan Goot, försäljningschef inom personskydd på Ahlsells. Han berättar om vikten av att kunna skapa kundnytta och värden för deras kunder och deras utmaning att skapa en hälsa och säkerhet på sina arbetsplatser. Att ingen ska behöva bli sjuk eller fara illa på sina arbetsplatser.

Också helt överförbart till vikten av att som chef kunna skapa medarbetarnytta för bättre arbetsmiljö och verksamhetsutvecklng. Hur spännande som helst!

Välkommen! // Jan Blomström