9 April 1940 och Sverige

Lars Ericson Wolke och Fredrik Eriksson samtalar om den tyska invasionen av Danmark och Norge 1940, den svenska beredskapen vid denna tid, och hur de lärdomar som drogs påverkade Sveriges agerande under andra världskriget och under kalla krigets första årtionden.