HR Techspaning hösten 2021

Dags för en spaning på HR digitaliseringen i Sverige. Dagens avsnitt har ingen gäst utan det är poddens egen värd Anna Carlsson, som spanar på vad som händer i Sverige just nu. Anna summerar nio spaningar och dessutom fyra områden som hon tycker HR borde lägga mer tid på. 

Fortsätt gärna diskussionen på Slack genom att registrera dig på HR Digitaliseringspoddens Slackplats.