Den svåra konsten att rekrytera spioner

Om hur man rekryterar spioner, Kinas allt mer aggressiva politik och att grunden för nästa försvarsbeslut verkar vara klar nu.

Av och med Annika Nordgren Christensen, Patrik Oksanen, Amanda Wollstad, Johan Wiktorin och Anders Lindberg