Hemgårdspodden 23

För staffan Sandgren, specialist i hjärtsjukdomar & internmedicin är döden ständigt närvarande, hans dagar går till stor del ut på att skjuta upp den för dig och mig.

Han är både läkare och chef, men har han en låtsaschef också?

Är vin nyttigt för hjärtat? Är hjärtklappning farligt? Har min livsstil betydelse?