Om framgångens pris med Adam Svanell

Vi lever i ett prestationsinriktat samhälle, där maximering, mätning och projekt har blivit vanliga ord, både i arbetslivet och i livet i stort. Vår syn på arbete har förändrats medan vi människor fortfarande har samma förutsättningar att hantera de nya krav som vi ställer på oss själva. Det här är första samtalet i serien "Den lyckade människan". 

Adam Svanell var 34 år gammal och arbetade som kulturjournalist på Svenska Dagbladet när han fick rubbningar i hjärtrytmen och en stresskollaps som ledde till att han blev långtidssjukskriven för utbrändhet. Efter många år av hårt arbete, dålig sömn, för lite återhämtning och där allt han gjort i livet utgått från prestationskulturen, blev han tvungen att omvärdera och förändra sitt sätt att leva.  

Kulturjournalisten Ellinor Skagegård leder samtalet som utgår från Adam Svanells bok "Anonyma prestationister: en historia om stress".