7. Kolcykeln

I dagens avsnitt så pratar vi om kolcykeln och fokuserar på biosfären. Vi pratar annars mest om de fossila bränslenas påverkan på klimatet eftersom det är den största utsläppsfaktorn, men en fjärdedel av utsläppen kommer faktiskt från förändringar i markanvändningen. Avsnittets gäst är Åsa Kasimir som forskar om markandvändning och växthusgasemissoner. Vi pratar om hur dikade skogsmarker i kan stå för lika stort växthusgasutsläpp som vägtrafiken i Sverige, vad biobränsle egentligen har för potential, hur köttindustrin påverkar avskogningen och den stora utmaningen i att markanvändningen ska gå från att stå för en fjärdedel av utsläppen till ett negativt utsläpp (alltså ta upp koldioxid) för att klara 2-grader målet.