LIVEPODD: Det är lite mycket nu.

Livepodd inspelad hos Unionen Göteborg den 11/4-19. Om stress i arbetslivet och privatlivet, om trenden "det är lite mycket nu" om hur vi ska hantera detta på bästa sätt, delvis tillsammans med Unionens egen stresspedagog Caroline Wiklund.  I samarbete med Unionen Göteborg.