5. Bingo Rimér

I femte avsnittet gästar fotografen och entreprenören Bingo Rimér.