Tränar du rätt?

Det behövs inga gentest eller avancerade mätmetoder. Att springa till bussen kan räcka. Hör forskarna Jessica Norrboms och Mikael Mattssons tips om fysisk aktivitet i vardagen.