Saudi-Arabia del 1 med Charlotte Lysa

Denne uken retter vi blikket østover når vi tar for et land folk flest har en mening om, nemlig kongeriket Saudi-Arabia. Landet er hjemstedet til stolte muslimske reisemål som Mekka og Medina, moderne motorveier og overraskende mye norsk industri. Samtidig er Saudi-Arabia et absolutt monarki som er kjent for strenge straffemetoder og et omdiskutert kvinnesyn. Dette krever mer ekspertise enn Einars mer eller mindre kvalitetsikrede fakta, så for å geleide oss gjennom sannheter og usannheter har han fått besøk av en som både har bodd og forsket i Saudi-Arabia, ingen ringere enn postdoktor ved Universitet i Oslo, Charlotte Lysa.
Produsert av Martin Oftedal, PLAN-B


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.