47. Cyber Security / Sommarspecial

I det första avsnittet av Pareto Podcast Sommar pratar vi Cyber security. Ett område som är väldigt aktuellt och där det satsat mycket pengar just nu. TIN Fonders förvaltare Erik Sprinchorn berättar hur de tänker och vad de investerat. Dessutom förklarar datasäkerhetsexperten Leif Nixton på Sectra, varför hackerattacker ökar, hur man kan skydda sig var han tror det kommer satsas mest pengar. Sist men inte minst går vi igenom it-attacken som drabbade Coop, med hjälp av Mattias Wallen, som är Cyber Security expert på SRS Security.

Källor:
SonicWall Cyber Threat Report
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2021-05-17-gartner-forecasts-worldwide-security-and-risk-managem
https://www.fool.com/investing/stock-market/market-sectors/information-technology/cybersecurity-stocks/
https://www.theguardian.com/technology/2021/jun/14/age-of-the-cyber-attack-us-digital-destabilization

”Informationen i denna podd ska inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.”
http://www.paretosec.com/download/compliance/disclaimer.pdf